Guide til udvikling af lokale anbefalinger

Vælg Klogt har lavet en guide til dig, der gerne vil udvikle lokale anbefalinger for at undgå unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer. I guiden står også de principper, som Vælg Klogts anbefalinger følger.

Vælg Klogt arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienter og sundhedspersonale ikke skal bruge tid, kompetencer og penge på unødvendige undersøgelser, behandlinger og procedurer. Derfor vil vi gerne dele viden om, hvordan vi arbejder, til inspiration for lokale indsatser.

Nedenfor er en trin-for-trin guide med seks steps, som I kan bruge til at udvikle lokale anbefalinger. Men først kan du læse om principperne for arbejdet i Vælg Klogt i den blå boks:

Principper for Vælg Klogt-anbefalinger

Når Vælg Klogt udvikler anbefalinger, sker det i et ligeværdigt samarbejde mellem sundhedspersoner og patienter – lige fra udvælgelsen af områder til den færdige formulering. Det sikrer bred opbakning til vores anbefalinger.

Vi arbejder efter en række principper:

  • Anbefalingen skal omhandle en procedure, undersøgelse eller behandling, som er unødvendig ud fra både et fagligt- og patientperspektiv.
  • Der skal være evidens, som støtter den enkelte anbefaling, og i mangel på evidens skal der være bred konsensus i fagkredse og patientforeninger.
  • Fagpersoner fra relevante specialer og patientforeninger skal bakke op om anbefalingen.

1. Implementer anbefalinger fra Vælg Klogt

Første step til flere kloge valg er naturligvis at undersøge, om Vælg Klogt har udviklet anbefalinger, I endnu ikke har fået implementeret. Hvis det er tilfældet, så begynd med dem – de er allerede valideret af relevante fagpersoner, og patienterne bakker op om dem: www.vaelgklogt.dk/anbefalinger

2. Identificer det unødvendige

Når I har implementeret de officielle anbefalinger fra Vælg Klogt, og gerne vil gå skridtet videre, så start med at invitere klinikere, patienter, servicepersonale, ledelse og andre relevante parter til at bidrage med at få syn for unødvendige procedurer, arbejdsgange, undersøgelser eller behandlinger i jeres organisation. Afdæk sammen, hvor udbredt det unødvendige er i jeres organisation. Små forhold, som finder hyppigt sted, kan samlet set få en stor betydning, mens mindre hyppige, men større områder, også kan udgøre det unødvendige.

3. Forstå og involver patienterne

Klinikere og patienter har ofte forskellige perspektiver på undersøgelser, behandlinger og procedurer. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan patienterne oplever et potentielt unødvendigt forhold. Nogle gange har det tilsyneladende unødvendige en værdi for patienterne. Patienterne er ligeledes vigtige at involvere for at sikre opbakning og forståelsen af, at 'mere ikke altid er bedre'. Kontakt eventuelt en relevant patientforening eller benyt jeres brugerråd, hvis I har sådan et, for at få patientrepræsentanter med i arbejdet. 

4. Afdæk evidens og konsensus

Foretag en afdækning af den videnskabelige litteratur for en given anbefaling. Alt efter ressourcer, kan identifikation af kernelitteratur være tilstrækkeligt. Hvis der ikke er relevant litteratur på området, anbefales det, at der opnås bred konsensus med inddragelse af relevante faglige selskaber, andre afdelinger eller hospitaler og patientforeninger.   

5. Formuler lokal anbefaling

Efter gennemgang af trin to til fire, kan I formulere en lokal anbefaling. Anbefalingen starter med "Undgå…", og den er underbygget af et rationale med kildehenvisninger, så der er transparens i baggrunden for anbefalingen.

6. Del jeres viden

Når en lokal anbefaling er færdigudviklet, er det væsentligt, at den når ud til alle relevante parter. Overvej hvilke kanaler, der egner sig bedst i jeres organisation.

Når I står med jeres egen lokale anbefaling i hånden, har I et vigtigt arbejde foran jer med at få den implementeret. Med en relevant tidshorisont er det også vigtigt at følge op på, om det er lykkes at minimere det unødvendige. Del gerne jeres anbefalinger med Vælg Klogt – vi vil rigtig gerne høre, hvad I har udviklet, og hvordan det er gået med at implementere, så vi sammen kan inspirere andre.

God fornøjelse!

Download guiden til print

Kontakt

Anna Katrine Meyer Kristensen

Anna Katrine Meyer Kristensen

Konsulent
24 75 11 49